Skovsgård / Brovst KFUM IF’s Fond

“Det er mig en glæde ved kunne tegne en anpart i Skovsgaard / Brovst KFUM IF’s sportsfond, der vil give klubben en indtægt til det store frivillige fritidsarbejde. Det er et prisværdigt initiativ, der er taget, og der er sat noget godt i gang for foreningens medlemmer.


Jeg har altid fundet det vigtigt at støtte det frivillige fritidsarbejde, Jeg STØTTER Fonden, fordi der er tale om et tilskud til at opretholde en sund interesse for børn og unge. Det frivillige fritidsarbejde er en uundværlig del af det nære samfund.
Når jeg STØTTER Skovsgaard / Brovst KFUM IF ved oprettelsen af fonden er det fordi jeg ved, at der ligger tusiender af timere ulønnet arbejde for børn, unge og voksne, hvilket er meget prisværdigt.
Jeg håber, der er mange, der vil støtte Skovsgaard / Brovst KFUM IF I denne sag ved at tegne en anpart, og dermed være med til at støtte det frivillige idrætsarbejde.”

Sådan sagde Brovst Kommunes daværende borgmester I forbindelse med etableringen af Skovsgaard / Brovst KFUM IF’s Fond i 1983.

Fonden
I 1983 oprettedes Skovsgård/Brovst KFUM IF’s FOND, med det formål at støtte ungdoms-og idrætsarbejdet i Skovsgård/Brovst KFUM IF-herunder at fremme sporten og sammenholdet i foreningen.
Ideen medoprettelsen var at sælge fondsbeviser på 1000 kr. stykket til forældre og andre med tilknytning og interesse for klubben. Pengene skulle stilles rentefri til rådighed for klubben i fem år og blev indsat i Brovst Sparekasse, Han Herreds Sparekasse, Brovst Bank og Andelsbanken.
Renten var høj på daværende tidspunkt 14 %. Afkastet skulle danne grobund for kapital til Fonden. 205 gav tilsagn og mange valgte at forlænge perioden på de fem år. Alle indskydere har fået deres penge tilbage eller foræret dem til klubben.
Dette initiativ har været til stor gavn for klubben lige siden. Renten er i år 2018 ikke som i 1983, og afkastet ikke stort. Men alligevel kan der hvert år udbetales omkring kr.10.000 i tilskud til ture for ungdomsafdelingen og til dygtiggørelse af trænere.

Kontakt

Badminton: Tina Jensen, tlf 42 77 85 25
Gymnastik: Lone Rildau, tlf 26 79 79 59
Håndbold: Tina Lausten Kirk, tlf 30 74 27 60

Hovedbestyrelse: Pia Skifter Sørensen, Mail: piaskifter@gmail.com
Tlf: 61 67 86 60

Om

Se foreningens historie her