Skovsgård/Brovst KFUM IF’s historie

Fortalt i april 2018 af formand Inge Jensen, efter gamle skrifter og snakke med tidligere medlemmer af foreningen.

Oprindelse
Oprindelig hed klubben Torslev KFUM og K og blev startet i foråret 1943. Pigerne og karlene spillede håndbold på forskellige marker rundt omkring Skovsgård, hvor der var en landmand, der kunne undvære et stykke græs. Køerne gik der om dagen og om aftenen kunne der spilles bold. Træningen startede ofte med at rydde kokasser.
De første baner var ved Hollens marker ved teglværket, senere blev det øst for ”Villa Dana”, senere igen ved Peder Th. Pedersens (Per) mark, der hvor Skipper Clements vej ligger nu og endnu senere igen blev banen flyttet til Søren Chr. Jensens mark ”Under Skoven”. Omkring 1946-50 stillede Kr. Jensen ”Haven” et stykke græs til rådighed i en tidligere grusgrav. Her kom kammeratskabet klubben til gode. Alle hjalp med at planere, jævne og så græs. Uden maskiner, skal nævnes, det foregik med hakker og skovle. Her havde man i ly af Sdr. Skovsgård skov, en dejlig bane i nogle år. Der var ikke megen luksus på daværende tidspunkt. Der var ingen omklædnings rum eller toilet, det foregik ofte bag en busk. Bolden og der var kun én, var en snørrebold, som man på skift mødte op en halv time før, for at pumpe op. Efter nogle år skulle ”Haven” bruge græsstykket til hønsegård og man flyttede tilbage til Pers mark. Her brugte man hans stråtækte lade til omklædning.
De udenbys kampe blev spillet i de omliggende byer og ofte måtte man cykle til Gjøl, Hjortdal, Fjerritslev og Kollerup. Men så var opvarmningen også overstået.
Kontingentet var i 1952 for karle. Kr.5.-, for pigerne kr. 4 og for børn kr.2.-.

Foreningen havde på denne tid også gymnastik på programmet. Der var gymnastik for børn og voksne. Træningen foregik i Øster Svenstrup klubhus og på Skovsgård hotel. På hotellet skiftede man til at fyre op i kakkelovnen, for at holde varmen.

Anderledes blev forholdene, da Skovsgård skolen blev bygget i 1961. Gymnastikken flyttede i gymnastiksalen og vi fik adgang til redskaber. Der blev også udendørs baner ved skolen, dog uden læbeplantning, da det var vigtigt at vise kommunens nye centralskole. Senere blev der plantet læbælter til gavn for håndbold, fodbold og skoleelever. Der var fine omklædnings- og toilet faciliteter. Dog fortælles der, at der kun var kold eller iskoldt vand i hanerne.

Af ikke sportslige aktiviteter havde foreningen amatørskuespil/dilettant på programmet. Hver efterår spilledes et dilletant stykke, ofte efterfulgt af kammeratskabsaften , hvor man legede forskellige lege, holdt andagt og sang. Senere kom der musik og dans på programmet, dog med stor skepsis fra missionens side, og som en god KFUM og K’er var det vigtig at møde i kirken efter en sådan fest.

Der blev også holdt nytårsfest i januar, gymnastikopvisning i marts og forårs fest i maj. Sportsfesten i juli var en tilbagevendende årlig sommerstævne, hvor andre klubber var indbudt. Den blev holdt med stor tilslutning, i anlægget på Torslev Kær. Her sluttedes med sange og andagt. Der var stor tilslutning til arrangementerne. Dengang havde man ikke tv eller så meget andet at komme til.

Navneændring
Midt i 50’erne ændrede foreningen navn. Svenstrup IF havde mangel på spillere til deres første hold i Jylland serien og da man ikke kunne overtage et hold, blev man med hjælp fra KFUM og K’s Idrætsforbund, i de to bestyrelser enige om, at danne en ny forening ved navn
Skovsgård KFUM og K.
Ved sammenlægningen af de to foreninger, blev vi en af de dygtigste håndboldforeninger i Han Herred. Der blev vundet mange pokaler til foreningen til KFUM forbundsmesterskaber, i Han Herreds Pokalturnering og i Jysk håndbold forbunds turnering. Disse pokaler står i pokal skabene i klublokalet i Brovst og i pokalskabet i Skovsgård Multihus.

Hallerne
I 1951 kom den første hal i Han Herred. Den lå i Fjerritslev. Foreningen rådede over en træningstime om ugen fra kl.22.00-24.00. Der mødte ca. 20-30 spillere til hver træningen og turen op og hjem foregik i bus. Spillerne betalte selv hallejen, som var på kr. 20.- pr. time, udover deres kontingent.

I 1971 blev Brovst hallen bygget og hermed blev der mulighed for trænings timer til børn og voksne. I en periode inden Skovgård hallen blev bygget, var der kamp om timerne i hallen.
Hver år til fordelingsmøderne, sad vi med andre foreninger og det kom ofte til verbale slagsmål om timer. Børneholdene startede træningen kl. 14.00 og senior holdene sluttede deres træning kl.23.00. Gennem kommunen kunne man oprette interessegruppetimer på børneholdene og dermed opnå støtte til halleje og betaling til trænere. Dette privilegium med betaling til trænere stoppede i 1985. Her trådte en ny Brovst ordning i kraft. Denne ordning sluttede ved kommunesammenlægningen i 2007. Heldigvis yder kommunen stadig støtte til betaling af halleje og der betales medlemstilskud efter alder.
I Brovst hallen fik foreningen også stillet et lille mødelokale til rådighed. Tidligere holdt foreningen møder og generalforsamlinger privat. I det nye lokale ku’ afholdes møder og optakt til kampe.
I 1984 ansøgte foreningen i samråd med fritidsnævnet og kulturudvalget, om et større lokale i Brovst Hallen. Det fik vi. Det er det klublokale, vi har nu i Brovst Sport og Kulturcenter. Dengang var det ren luksus. Tekøkken, eget toilet og egen indgang.
Foreningen havde også ugentlig kontortid i Brovst hallen i 80’erne og 90’erne. Her kunne man fx betale sit kontingent kontant eller bare hænge ud til en snak.

I 1977 blev Skovsgård hallen bygget og der blev mulighed for at træne to steder.
Med to haller fik foreningen bedre trænings muligheder. Flere af vores hold blev tilbud to ugentlige træninger. Ved en tilbygning af Skovsgård hallen i 1982 fik foreningen et mødelokale i et tidligere boldrum og dermed havde vi mødelokaler i begge haller. Det gav gode muligheder for det sociale, både for ledere, trænere og spillere. Der ku’ afholdes møder og laves oplæg til kampe.
Efter udvidelse af Skovsgård hallen i 1988 fik vi nyt lokale, der hvor kontoret nu ligger. Det var indrettet med et lille tekøkken og egen indgang. Møblerne, en sofa gruppe, var vi heldige at vinde på et overskydende lod i KFUM idrætslotteri og det til den nette sum af kr.8000.-

Buskørsel
Foreningen tilbød transport til og fra hallerne til træning i bus. Denne buskørsel til træning stoppede i 198?. Fritzes busser eller Børge Frandsen kørte også til alle kampe. I 1986 stoppede foreningen med bus kørsel for senior spilerne og i 1987 for ungdoms spillerne til kampe. Alle betalte til buskørsel, men egenbetalingen var ikke nok og til slut kunne foreningens økonomi ikke bære denne udgift. Foreningen rådede også i en kort periode over egen bus, hvor holdene på skift blev kørt rundt til kampe. Denne bus blev solgt for kr. 8000,- i 1994. I takt med at flere forældre fik biler, blev børneholdene på skift kørt til kampe, mod betaling 0,75 pr. km. Senere vedtog foreningen, at alle forældre skulle køre på skift til kampe. De var der mange, der var skeptiske overfor, men snart blev det en selvfølge, præcist som det er i dag.

Strukturændringer
Omkring 1970 blev KFUM og K’s Idrætsforbund skilt fra KFUM og K i Danmark. Det betød lettere arbejdsvilkår for det sportslige i klubben, da bestyrelsen nu kun bestod af personer med interesse for sporten. Bestyrelsen havde underafdelinger, som en traditionel idrætsforening. Foreningen slettede K’et og kom nu til at hedde Skovsgård KFUM.
I forbindelse med nedlæggelsen af Hanbo Badmintonklub i 1976 og oprettelse af en badminton afdeling i vores forening, ændrede foreningen navn til Skovsgård/Brovst KFUM IF.

På en leder/træner weekend i 1980 havde vi en debat om at sløjfe KFUM og kun hedde IF. Der var delte meninger, men vi enedes om at bevare KFUM i vores navn. I dag har mange af vore unge ofte stillet spørgsmåls tegn ved hvorfor vi hedder KFUM og med god grund. I vore vedtægter står, vi skal forkynde det kristne evangelium og dette må vi nok erkende, vi ikke længere holder i hævd.
I april 1986 lavede vi strukturændringer i foreningen. Vi vedtog at lave en hovedbestyrelse /forretningsudvalg med sektionsbestyrelser. Der blev lavet en organisationsplan og hver afdeling fik sin formand i hovedbestyrelsen. Økonomien blev også skilt. Samme struktur har vi i dag.

Håndbold
Som nævnt i indledningen har håndbold altid været en del af foreningen. I 80’erne havde foreningen hold i næsten alle rækker og i flere rækker flere hold. På senior siden var der to/tre hold i både dame og herre rækken. Foreningen gjorde meget for at dygtiggøre trænere og sendte mange unge på uge kurser på Hellebjerg. Det var en ære, at blive spurgt, både til kursus og som hjælpe træner for et hold efterfølgende. Der blev arbejdet målrettet med dygtiggørelse af trænere og der var stor sammenhold trænerne imellem. Der blev udarbejdet træner mapper med info og vejledninger, om hvad hver enkelt aldersgruppe skulle kunne inden oprykning til næste række. Trænere til senior holdene var primært udefra, akkurat som i dag. Vi havde flere mesterrække hold og højst rangerende på senior siden var damerne, som et enkelt år spillede i Danmarksserien.
Efter strukturændringen i 1986 havde håndbold under afdelinger for senior og for børn. En periode havde håndbold også et ”HUFU”, som skulle stå for sociale arrangementer rettet med ungdommen i afdelingen.
I 1986 var håndbold afdelingen så heldig, at få en damelandshold kamp til Brovst Hallen. Jysk håndbold forbund havde på foreningens vegne anmodet Dansk håndbold forbund om at kampen blev spillet i Brovst. I programmet kan man læse at det er Ulrik Wilbek, der er assisterende forbundstræner.
I 90’erne forsøgte man et samarbejde med ØHIK, som varede i nogle år. Gennem 90’erne og 00’erne har håndbold interessen været dalende, men er igen for opadgående. I 2012 havde afdelingen 162 medlemmer og i år 233 medlemmer. Lige nu spiller bedst herre hold i Jylland serien. Det er et holdsamarbejde med Åbybro HK. Holdet hedder Team Jammerbugt. Formand for håndbold afdelingen er Heidi Kronborg.

Badminton
Badminton kommer så småt i foreningen først i 70’erne. Der blev fra starten spillet i Skovsgård Skolens gymnastiksal. I august 1976 anmoder Badmintonklubben Hanbo Brovst, Skovsgård KFUM IF om at overtage deres aktiviteter. Foreningen opretter en badmintonafdeling og allerede i samme efterår blev der dannet interessegrupper for børn. Træningen foregik i Brovst hallen. Seniorerne trænede på skolerne i Brovst, Skovsgård og Tranum. Det første år havde afdelingen 175 medlemmer. Det første år blev der afholdt julestævne. I foråret 1977 afholdt vi klubmesterskaber. Disse mesterskaber blev afholdt frem til 19??. De har været afholdt enkelte gange siden. I 1977 begyndte vi at spille i V.G.U.’s turnering. Der blev tilmeldt seks hold. Senere spillede vi i NBD. Badmintonspillerne har også altid været flittige ved KFUM IF’s Forbundsmesterskaber, hvor der er vundet mange medaljer. Badminton afdelingen har også flere gange selv stået for afholdelsen af disse mesterskaber med stor succes.
Da Skovsgård hallen blev bygget, trænede vi i to haller. Motions badminton flyttede fra skolerne og der blev spillet i hallerne.
I 1980 havde badmintonafdelingen 269 medlemmer. Omkring klubbens 40 års jubilæum i 1983 var medlemstallet i badmintonafdelingen omkring 300. Der blev købt trænere til seniorerne udefra, der var fire hold og mange ungdomstrænere blev sendt på kursus i Rydhave eller på Hellebjerg. Den hurtige udvikling i afdelingen, den ringe indflydelse i bestyrelsen, med kun et medlem og mangel på timer i hallerne var ofte på dagsordenen.
Siden da, har medlemstallet være for ned af gående. I 2012 havde afdelingen 107 medlemmer. I år har afdelingen haft 96 medlemmer. Nedgangen ses især på motions siden.
Badminton afdelingen har i år seks medlemmer med Stefan Busk som formand.

Bordtennis
Bordtennis afdelingen blev startet i 19?? ved at en tømrer byggede et par borde til klubben. Der blev fra starten spillet i gymnastik salen på Skovsgård skolen. Afdelingen bestod kun i få år. Herefter udlånte man bordene til ungdomsklubben i Torslev.
Bordtennis blev igen en del af klubben i 1979. I maj måned blev der lavet spørgeskemaer for at finde interesserede. Der meldte sig 10 medlemmer. Der blev købt to borde, som blev stillet op i gymnastiksalen på Brovst skole. Kontingentet var 2 x 30 kr. Der var stor tilgang og snart måtte man købe et ekstra bord. Et første klasses Stiga bord. En kort periode havde afdelingen en time i Brovst hallen til træning. I april 1989 havde afdelingen 30 medlemmer. Trænerne var på kursus i Nr. Nissum. Vi deltog i V.G.U.’s turnering med et serie 3 hold, et drenge hold og et junior hold. I 1983 havde afdelingen 35 medlemmer.
I november 1986 afgår bordtennis afdelingen ved døden, pga. manglende ledere.

Trim
Trim afdelingen blev stiftet i 1986. Formålet var at få flere til at motionere. Det var blevet moderne at jogge. Der var fra starten omkring 50 medlemmer. Kontingentet var kr. 50.- og for familier kr.100.- Trim havde løbetræning i vinterhalvåret to gange ugentlig i Brovst By med start fra Brovst Hallen. I forårs og sommermånederne havde to ugentlige træninger i Årup Hede. Hver gang startede med en let opvarmning og alle kunne deltage. Af større arrangementer afholdt Trim afdelingen gadeløb i Brovst og et par løb i Åruphede. Afdelingen blev nedlagt først i 90’erne pga. manglende interesse.

Gymnastikken
Gymnastikken har altid været en del af foreningen, men da hallerne kom, dalede interessen. Der var mange andre nye spændende tiltag at tage del i.
I 1980 blev der af foreningen nedsat et udvalg ved navnet ”GU”, som skulle få interessen for gymnastik tilbage. Der blev oprettet to børnehold på Skovsgård skolen. Vi afholdt vores første gymnastik opvisning den 12.marts 1981 med 230 gymnaster fra fire foreninger. Vi havde selv to hold med. Ingen af os havde viden om fane håndtering eller ritualer ved indmarch, men med hjælp udefra, blev det en stor succes. Der kom 250 tilskuere. En succes som siden er blevet til en årlig tradition i foreningen.
Udvalget blev udvidet fra tre til fem og der kommer et mor/barn hold. I 1985 har afdelingen 95 medlemmer. Der kommer springgymnastik og unge piger/unge fruer på programmet. I 1994 er de nye tiltag med skavanke hold, callanetics, motions damer og aerobic. I 1996 kommer step på programmet. I 80’erne anden generations gymnastik. I 2010 kommer rope skipping på programmet og ”Vild med dans”. Gymnastikken har aldrig været bange for at forny sig og igennem tiden har gymnastik afdelingen været særlig opfindsom med sjove navne til deres børnehold.
I gymnastik afdelingen har der altid været tradition for leder/instruktør weekender/aftener og sammenholdet har altid været og er stor.
Gymnastik afdelingen har fem bestyrelsesmedlemmer med Lone Rildau som formand. Antallet af medlemmer var i 2012 299, desværre er antallet af medlemmer faldet gennem de seneste år og i år er medlemstallet 222.

Børne og Ungeudvalg

Det har gennem foreningens historie været tydeligt, at kammeratskabet har været vægtet højt. Derfor valgte klubben i 1976, at lave et Børne og Ungeudvalg, til at højne sammenholdet i foreningen og til at stå for ikke sportslige aktiviteter. Foreningens medlemmerne skulle have andre fælles oplevelser end sporten. B & U skulle stå for sommerlejre, julefester, afslutningsfester og fastelavnsfester for børn og unge. Til festerne var der forskellige konkurrencer, trylleri, der blev lavet julepynt, danset folkedans, lavet disco opvisninger og som der var moderne i 70’erne og 80’erne var der diskotek og dans. Og det var for børnene.
Sommerlejrene gik over en weekend, oftest kun for børn, hvor ledere, trænere og tanter hjalp med de praktiske opgaver. Livø blev en af de traditionsrige ture, her var forældrene også med. Der blev arrangeret terrænløb, turneringer i håndbold og fodbold, der blev bygget drager og hygget på tværs af sportsgrene og alderstrin. Den sidste sommerlejr blev holdt på Livø i 1997.
B & U blev nedlagt i forbindelse med strukturændringer i foreningen i 1986. Hermed overgik de ikke sportslige aktiviteter til hver enkelt af deling.

Støtteforeningen
I januar 1978 oprettede en gruppe forældre en støtteforening, Skovsgård/Brovst KFUM IF’S støtteforening, med det formål at være hovedforeningen behjælpelig med økonomisk bistand, yde støtte til større arrangementer, medvirke ved lejre og evt. hjælpe med kørsel til kampe.
Kontingentet var i 1978 kr. 30 og i 1989 kr. 40,-. Støtteforeningen havde i 1985, 69 medlemmer. Støtteforeningen var en kæmpe hjælp til hovedforeningen. Medlemmerne var særdeles aktive. For at skaffe penge havde den gang i mange aktiviteter. Amatørskuespillet/dilletant, afslutningsfest sammen med håndbold, tipskuponer til første herre holds kampe, håndboldturnering for gade, mix og fag (13 hold tilmeldt og præmie en kransekage til kr.75.), messe (tombola), ½ tønderland tilsået med havre til juleneg, høstfest i Tranum forsamlingshus, tage entre ved førsteholdskampe i håndbold, friluftsspil i Sdr. Skov, salg af KFUM lodsedler, deltagelse på julepyntet traktor i juleoptog, bingo spil i radio Han Herred(overskud i 88 kr. 10.000), tur for ungdomsafdelingen til Fårup sommerland i 88, modeshow og koncert med Ib Grønbek i 1990, flaske/papirindsamling og håndboldens dag.
Støtteforeningen ydede støttede til Livø tur, badminton forbundsmesterskaber, afslutningsfest ungdom, ungdomsafdelingens sommerture, til fælles træninger for gymnastik, støtte til indkøb af gymnastik dragter, fastelavnsfest for ungdomsafdelingen, ghettoblaster til håndboldafdelingen, påskestævner for senior og kr. 20.000 til nedskrivning af klubbens kassekredit.
Foreningen blev nedlagt i 15 april 1997 pga. manglende medlemmer og ledere.

Fonden
I 1983 oprettedes Skovsgård/Brovst KFUM IF’s FOND, med det formål at støtte ungdoms-og idrætsarbejdet i Skovsgård/Brovst KFUM IF-herunder at fremme sporten og sammenholdet i foreningen.
Ideen medoprettelsen var at sælge fondsbeviser på 1000 kr. stykket til forældre og andre med tilknytning og interesse for klubben. Pengene skulle stilles rentefri til rådighed for klubben i fem år og blev indsat i Brovst Sparekasse, Han Herreds Sparekasse, Brovst Bank og Andelsbanken.
Renten var høj på daværende tidspunkt 14 %. Afkastet skulle danne grobund for kapital til Fonden. 205 gav tilsagn og mange valgte at forlænge perioden på de fem år. Alle indskydere har fået deres penge tilbage eller foræret dem til klubben.
Dette initiativ har været til stor gavn for klubben lige siden. Renten er i år 2018 ikke som i 1983, og afkastet ikke stort. Men alligevel kan der hvert år udbetales omkring kr.10.000 i tilskud til ture for ungdomsafdelingen og til dygtiggørelse af trænere.

Fanen
I 1986 søgte idrætsforeningen Danmarkssamfundet om en fane. På Valdemars dag i foråret 1987 blev den modtaget ved en ceremoni i Klostergården i Aalborg, hvor mange andre foreninger også fik overragt en fane. Vi havde ønsket, at få klubbens navn var påsyet, hvilke de andre foreninger ikke havde fået. De deltagende foreninger gik efter ceremonien i position til Budolfi Kirke, hvor der var en andagt og der blev sunget et par sange. Klubben holdt sin egen faneindvielse ved en højtidelighed på Bratskov.
Torben ”Matas” Poulsen slog et søm i for Dronningen, kulturudvalgs- formand Gerda Nielsen slog et søm i for fædrelandet og Svend Erik Hauerslev slog et søm i for klubben.
I 1996 ansøgte Gymnastik afdelingen Danmarks samfundet om en børnefane. Den 15 juni 1995 blev fanen hentet på Brønderslev rådhus. Der var optog gennem Brønderslev af de modtagende foreninger med deres nye faner og højtideligheden sluttede i Brønderslev kirke med en kort gudstjeneste. I vores forening var der en højtidelighed til gymnastikopvisningen den 16.marts 1998, hvor Mogens Johansen slog et søm i for Dronningen, kulturudvalgsformand slog et søm i for fædrelandet og Solveig Villadsen for foreningen.
Fanerne bruges stadig, fortrinsvis til højtidelige lejligheder og vores gymnastik opvisning.

Pletskuddet
Foreningen havde en årrække også deres eget klubblad. Bladet blev udgivet første gang i december 1978 uden navn. Der blev udskrevet en konkurrence, om hvilket navn bladet skulle have. Desværre blev postkassen med forslag stjålet fra klubbens oplags tavle og blad udvalget måtte beklage og selv vælge navn. Pletskuddet kom bladet til at hedde. I bladet kunne trænere og ledere berette om resultater og gode oplevelser på ture og til turneringer. Det var altid spændende når bladet udkom. Bladet havde en lille pause fra januar 88 til december 1993. Herefter udkom det tre-fire gange årligt indtil december 1999. Pga. manglende indlæg, opgav man at forsætte udgivelsen.
I dag er tiden anderledes og al information findes på hjemmesiden, men de sjove historier bliver ikke delt som den gang. Ærgerligt.

JUB 88
Foreningen har holdt mange store arrangementer, bl.a. forbundsmesterskaber flere gange.
I 1986 nedsatte foreningen et udvalg, der skulle ansøge og være styregruppe for den største begivenhed i foreningens historie. Udvalget ansøgte KFUM’s Idrætsforbund om at afholde deres jubilæumsstævne i 1988. Der blev udarbejdet en grundig ansøgning. Foreningen blev beskrevet, vores leder kapacitet blev nævnt, faciliteterne i de omliggende byer blev tydeligt beskrevet og der blev taget billeder til dokumentation. Selveste borgmester Henning Mysager skrev et brev til forbundet og anbefalede os som forening, men også Brovst Kommune som værdige og kompetente til afholdelse af et sådan stævne.
Med den grundige ansøgning opnåede vi afholdelse af JUB 88. Stævnet var over tre dage. 800 idrætsudøvere fra KFUM klubber i hele Danmark deltog. Indkvarteringen foregik på Brovst skole og i camping vogne ved skolen. Her sov ca. 200. Bespisningen af de mange deltagere forgik i Brovst hallen. Transporten til aktivisterne forgik i busser.
Til velkomst ceremonien på Bratskov skønnede man, at der var 1200 deltagere. Alle deltagere gik i optog gennem byen til fra skolen til Bratskov, hver forening med sin fane. Pigegarden gik i spidsen. På Bratskov var der taler, fælles sang og underholdning. Der blev sendt balloner til vejrs og der blev afholdt Sankt Hans bål.
De sportslige aktiviteter var atletik, håndbold, badminton, bordtennis, volleyball, gymnastik og fodbold. Hallerne i Skovsgård, Brovst, Halvrimmen og Fjerritslev blev brugt. Banerne ved skolerne i Brovst og Skovsgård var i brug. Svømmehallen i Fjerritslev og atletik stadion i Åbybro blev benyttet. Der var ceremonier med medaljeoverrækkelse i alle discipliner.
Af ikke sportslige aktiviteter var en lang gåtur igennem Fosdalen til Lerup strand, hvor der var en stor rednings aktion fra Falck. Lørdag var der stor festaften med middag, fællessang, taler og dans. Søndag blev der afholdt friluft gudstjeneste på Bratskov.
Foreningen havde ca. 120 frivillige i sving for at gennemføre dette arrangement. Sporten, kammeratskabet, frivilligheden og et stærkt sammenhold var drivkraften.

Samarbejde
I 80’erne oprettedes Idrætssamvirke. Et samarbejdes forum for klubberne i Brovst kommune, så vi stod stærkt overfor kommunen med vore ønsker. Vi var repræsenteret med en repræsentant, de få år Idrætssamvirket eksisterede.
I samarbejde med andre foreninger har foreningen gennem fra 80’erne til nu, lavet familie idræt, holdt halballer, afholdt fed lørdag, afholdt koncerter, arrangeret modeshow og arrangeret efterårs messe i Brovst hallen. I øjeblikket har vi samarbejde med Skovsgård Boldklub, Arentsminde IF, Tranum GF og BIF om efterårs messen.

Kontakt

Badminton: Tina Jensen, tlf 42 77 85 25
Gymnastik: Lone Rildau, tlf 26 79 79 59
Håndbold: Tina Lausten Kirk, tlf 30 74 27 60

Hovedbestyrelse: Pia Skifter Sørensen, Mail: piaskifter@gmail.com
Tlf: 61 67 86 60

Om

Se foreningens historie her